top of page

Dr. PER HØGLEND

Legespesialist i psykiatri med refusjonsavtale

Jeg kan ta imot nye pasienter.

Psykiater Per Høglend tilbyr undersøkelse og behandling av depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser, og psykiske problemer som lav selvtillit, problemer i ekteskap,familie, og vansker med å oppnå personlige mål i livet på en effektiv måte. Lang erfaring med å behandle helsepersonell.

Behandling er først og fremst psykoterapi og eventuelt medikamentell behandling

 

Per Høglend skilt psykiaterpraksis
bottom of page