top of page

Bakgrunn

Per Høglend har variert klinisk bakgrunn som allmennlege, skolelege og distriktslege. Han ble spesialist i psykiatri i 1981. Overlege i psykiatri ved Telemark sentralsykehus, Ullevål sykehus, og Universitetets psykiatriske klinikk, Vinderen. Han har hatt privatpraksis som psykiater og psykoterapeut i Oslo siden 1982. Medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo og professor samme sted 1997, gjesteprofessor ved Cornell University, New York i 2013. Per Høglend har mottatt flere internasjonale priser «for en lang karriere med fremragende vitenskapelig arbeid i studier av psykoterapi». Studiene har dreid seg om  hvorfor og hvordan terapi virker, også etter avsluttet behandling. Forskningen har frembrakt resultater av betydning for utdanningen av leger og psykologer verden rundt. 

Plakett SPR Research career award
bottom of page