top of page

Behandling

Forskningsbasert terapi innen hovedretningene i psykoterapi:

Psykodynamisk psykoterapi: En utforskende behandlingsform for å bedre selvinnsikt, få bedre kontakt med egne følelser, og utvikle gode, stabile forhold til andre mennesker.

Kognitiv adferdsterapi: En aktiv og strukturert behandling med særlig vekt på eksponering for angst, økning av hensiktsmessig aktivitetsnivå ved depresjoner, og identifisering av negative automatiske tankemønstre.

Emosjonsfokusert psykoterapi: Legger særlig vekt på følelsesmessig bearbeiding av konflikter og uløste vansker i forhold til andre mennesker i nåtid og fortid.

Terapien bør ikke være basert en av de mange «skoleretninger» men tilpasses (skreddersys) til dine problemer, personlighet, og ønsker. Tillit og trygghet i forhold til terapeuten er viktig, og enighet om hvordan terapien skal legges opp for å nå viktige mål.

Medikamentell behandling er ofte nyttig men gis alltid sammen med psykoterapi og tett oppfølging. Medisiner (antidepressiva) kan bidra til reduksjon av stress, bekymringer og grubling og hjelpe deg til å bruke dine personlige ressurser mer effektivt.

Terapirommet
bottom of page